Studio Leonardo

Středověký mor neměl všude stejný dopad. Ukázala to analýza starého pylu

Studio Leonardo

Středověký mor neměl všude stejný dopad. Ukázala to analýza starého pylu
Doktor Mor

Plus

Neexistuje univerzálně platný model pandemie, k tomuto závěru došel mezinárodní výzkum, na kterém se podíleli i čeští vědci. Inovativní metoda analýzy starého pylu ukázala, že například České království pandemie moru zásadně nezasáhla. O rozsáhlé studii Nature Ecology and Evolution ve Studiu Leonardo mluví paleoekolog Petr Pokorný.
Vladimír Kroc

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Největší středověká pandemie ze 14. století nezasáhla podle vědců všechny regiony stejně. Zatímco například ve Skandinávii měla zdrcující vliv, na českém území při ní pokračoval hospodářský i demografický růst. Ukázalo to inovativní metoda analýzy starého rostlinného pilu z různých evropských zemí. Výsledky mezinárodního výzkumu, na kterém se podíleli i čeští vědci, publikoval prestižní vědecký časopis Nature i kolo Giant evoluční. A to je téma našeho rozhovoru. Spalují ekologem Petrem Pokorným z Centra pro teoretická studia, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd. Vítejte. Dobrý den. Dobrý den.

  • Děkuji za pozvání.

  • Příjemný poslech vám přeje.

Více z pořadu