Program

Pokud je zaškrtnuto, nadpisy třetí úrovně uvozují stanice a nadpisy čtvrté úrovně uvozují pořady. Pokud není zaškrtnuto, nadpisy třetí úrovně uvozují časové bloky, nadpisy čtvrté úrovně uvozují stanice a nadpisy páté úrovně uvozují pořady.