Jak to bylo doopravdy

Kdo byli jezuité? Byli mocným řádem, takže pro ostatní solí v očích, tvrdí historička

Jak to bylo doopravdy

Kdo byli jezuité? Byli mocným řádem, takže pro ostatní solí v očích, tvrdí historička
Slavnost 450. výročí příchodu jezuitů do Trnavy

Plus

Kdo jsou jezuité, jaká je historie tohoto řádu a proč je opředena tolika mýty? Jeden ze stále opakovaných je, že údajně zničili českou kulturu. V různých historických epochách ale tento mýtus podporovali ti, kteří jinak stáli na zcela jiných názorových stranách. K jeho vysvětlení se musíme vrátit do 16. století.
Ivana Chmel Denčevová

Účinkuje: historička Ivana Čornejová
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Dramaturgie: Hynek Pekárek
Režie: Michal Bureš
Premiéra: 2016-10-17

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají