Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vytvořením uživatelského účtu ke službě mujRozhlas udělujete souhlas Českému rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 120 99 zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu IČ: 45245053 jakožto správci osobních údajů („správce“ nebo „ČRo“) k tomu, aby zpracovával vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa za účelem správy vašeho uživatelského účtu mujRozhlas (dále jen jako „osobní údaje“).

Účelem zpracování osobních údajů je registrace a správa uživatelského účtu mujRozhlas. Správce je na základě tohoto souhlasu oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu po dobu trvání uživatelského účtu nebo do jeho odvolání subjektem. Souhlas se uděluje dobrovolně a subjekt údajů je má právo jej kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu internet@rozhlas.cz. Správce není oprávněn poskytnout osobní údaje subjektu třetím osobám. Správce není oprávněn předávat osobní údaje do třetích zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodním organizacím působícím mimo EU.

V souladu s platnými právnímu předpisy máte:

  • právo na přístup k vašim osobním údajům, za účelem zjistit, jaké vaše osobní údaje ČRo zpracovává;
  • právo na opravu nepřesných údajů;
  • právo na výmaz osobních údajů tam, kde je to oprávněné a možné;
  • právo na omezení zpracování vašich osobních údajů v případech předpokládaných Nařízením;
  • právo na přenositelnost údajů tam, kde je právním základem pro zpracování nutnost dodržet smluvní vztah a údaje jsou zpracovávány automatizovaně;
  • právo vznést námitku v situaci, kde zákonným důvodem pro zpracování je oprávněný zájem ČRo;
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).