Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vytvořením uživatelského účtu ke službě mujRozhlas udělujete souhlas Českému rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 120 99 zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu IČ: 45245053 jakožto správci osobních údajů („správce“ nebo „ČRo“) k tomu, aby zpracovával vaše osobní údaje za účelem správy vašeho uživatelského účtu mujRozhlas (dále jen jako „osobní údaje“).

Účelem zpracování osobních údajů je registrace a správa uživatelského účtu mujRozhlas. Správce je na základě tohoto souhlasu oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů po dobu trvání uživatelského účtu nebo do jeho odvolání subjektem.  Souhlas se uděluje dobrovolně a subjekt údajů má právo jej kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu internet@rozhlas.cz. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů. Jedná se nejčastěji o správce serverů a cloudových úložišť nebo externí vývojáře jednotlivých částí systémů.   

Základní rozsah osobních údajů, které správce zpracovává, je následující: jméno, příjmení, e-mailová adresa, uživatelské jméno, heslo (v zahashované nečitelné podobě) a další podrobnosti týkající se uživatelského účtu. 

Přesný rozsah zpracovávaných osobních údajů, seznam zpracovatelů osobních údajů, bližší informace o době zpracování osobních údajů a další detaily naleznete v sekci „Uživatelé účtu mujRozhlas“ v Zásadách ochrany osobních údajů.

V souladu s platnými právnímu předpisy máte:

  • právo na přístup k vašim osobním údajům, za účelem zjistit, jaké vaše osobní údaje ČRo zpracovává;
  • právo na opravu nepřesných údajů;
  • právo na výmaz osobních údajů tam, kde je to oprávněné a možné;
  • právo na omezení zpracování vašich osobních údajů v případech předpokládaných Nařízením;
  • právo na přenositelnost údajů tam, kde je právním základem pro zpracování nutnost dodržet smluvní vztah a údaje jsou zpracovávány automatizovaně;
  • právo vznést námitku v situaci, kde zákonným důvodem pro zpracování je oprávněný zájem ČRo;
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).