Téma Plus

Rok 1953 se do dějin Československa zapsal nejen měnovou reformou, ale také zrušením přídělového systému

Téma Plus

Rok 1953 se do dějin Československa zapsal nejen měnovou reformou, ale také zrušením přídělového systému
Potravinové lístky z roku 1951

Plus

Lístky na potraviny, oblečení, ale také na boty, pohonné hmoty, cigarety a další komodity byly u nás zavedeny na počátku druhé světové války. Kdy byly zrušeny a jak se v průběhu války i míru měnila pravidla jejich používání?
Pavel Hlavatý

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Druhá světová válka znamenala pro občany v zázemí velké problémy v oblasti zásobování potravinami, textilem, ty dalšími komoditami. Přídělový systém musel být u nás zaveden v říjnu 1939 a vydržel až do června roku 1953. O tom, jak tento systém fungoval, koho zvýhodňoval či znevýhodňoval a kým byl porušován, bude se svými hosty hovořit v následujícím pořadu Pavel Hlavatý.

  • Okupace českých zemí a zřízení protektorátu Čechy a Morava v březnu 939 měli své ekonomické důsledky. Podřízení našeho hospodářství říši, vykupování obchodů i další zvýhodňování okupantů výrazně poznamenaly množství, sortiment i pohyb zboží na našem trhu. Ale teprve vypuknutí druhé světové války v září 939 znamenalo nutnost přechodu na přídělový systém, zpočátku pouze na potraviny. Jeho zavedení u nás oznámil v rozhlase 30. září 939 protektorátní ministr zemědělství Ladislav Klement.

  • Válečný stav vyžaduje, aby stejný okruh zvýší i u nás protektorátní zajištěno zásobování pro případ měli trvající boj. I proto bude zítřejším dnem spotřeba mnohých důležitých potravin regulována. By bylo jisto, že se dostane na všechny spravedlivý díl. A aby bylo jí 100000, nebude nikdy nedostal. Budou vyměřeny spotřební daň. Nebude Monti Matty tucích, mléku, bicí, cukru, v kávě kávových náhražka, čaj, luštěnin a klub a krupicí rýži a těstoviny. Pocit i dávky jsou přizpůsobiví, pokud to bylo možno, potřebným. Zvyků obyvatel snad protektora.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají