Téma Plus

Ten krásný bipolární svět čili od Helsinek ke konci impéria

Téma Plus

Ten krásný bipolární svět čili od Helsinek ke konci impéria
Dana Huňátová

Plus

Byla to velká sláva, když se v Helsinkách v srpnu 1975 podepisoval závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Média sovětského bloku včetně Československého rozhlasu o ní tehdy referovala jako o vítězství pokrokových sil, zdravého rozumu, diplomatického úsilí socialistických zemí a „rozumných“ sil buržoazního světa. Ve skutečnosti brežněvovské impérium považovalo výsledek z Helsinek především za vlastní vítězství.
Jan Sedmidubský

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Bylo léto roku 1975. Začátek srpna ve Finsku. Ideální počasí, dlouhé dni a konečně teplo. Vypadalo to, že i na mezinárodní scéně začíná nová etapa. Za účasti 30 zemí se v hale finlandizace slavnostně podepisoval závěrečný akt dlouhodobého jednání konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Bylo to především vítězství východu a konkrétně Brežněv opavského Sovětského svazu, který si myslel, že tím navždy zakonzervoval svou sféru vlivu a poválečné geopolitické uspořádání světa. Málokdo tušil, že se tím Evropa paradoxně ocitla na začátku konce politiky détente, čili uvolňování napětí. A už vůbec si nešlo představit, že to může znamenat počátek cesty střední a východní Evropy na druhou stranu železné opony. O tom se nikomu ani nesnilo. Ale dějiny jsou občas i laskavé. Začíná téma plus. Já se jmenuji Jan Sedmidubský a přeji vám inspirativní 50 minut s nedávnou historií i s jejím odrazem současnosti.

  • Téma plus.

  • Moderní hala finlandizace je ve středu Helsinkách v překrásném Zeleném parku, kterých je v hlavním městě Finska, půlmilionovém centru této země, velmi mnoho. Hela vznikla podle návrhu jednoho z nejlepších finských architektů Altnera. A to, a je snad doslova symbolické, že v této překrásné moderní budově se jedná o nejdůležitější a také nejzávažnější věci současného světa, o míru a že iniciativa k tomuto jednání vzešla právě od socialistických států. Je to událost.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají