Téma Plus

Nedá se tu dýchat! To bylo hlavní motto ekologických protestů v Teplicích v roce 1989

Téma Plus

Nedá se tu dýchat! To bylo hlavní motto ekologických protestů v Teplicích v roce 1989
Elektrárna Počerady, snímek z roku 1994

Plus

Na konci 80. let se v Severních Čechách opravdu dalo dýchat jen s jistým sebezapřením. Velmi znečištěné ovzduší bylo ale i jinde. V emisích na obyvatele byl náš stát na jednom z prvních míst ve světě. Hodnoty koncentrací z nejzatíženějších lokali – Podkrušnohoří, Praha, Ostravsko – překonávaly jen údaje z měst rozvojových zemí s nejvíce zatíženým životním prostředím.
Tamara Kocourková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Nedá se tu dýchat. To bylo hlavní motto ekologických protestů v Teplicích v roce 1989. A tou dobou se v severních Čechách už opravdu dalo dýchat jen s jistým sebezapřením. Velmi špatné životní prostředí bylo tou dobou i v dalších oblastech socialistického Československa. Co vedlo k tomuto stavu? Jak lidé vnímali zhoršující se stav, zejména ovzduší v průběhu 70. a 80. let minulého století a kde získávali informace, když státem kontrolovaným médiím nevěřili. Tamara Kocourková přeje dobrý poslech.

  • Přistup komunistického režimu k životnímu prostředí se hrozně měnil a my si to ani neuvědomujeme. Ale ta druhá polovina 20. století, jen se na kupředu různými fázemi.

  • Říká historička Doubravka Olšáková.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají