Téma Plus

Nacismus, fašismus a komunismus jsou ideologie podobné, ne identické

Téma Plus

Nacismus, fašismus a komunismus jsou ideologie podobné, ne identické
Adolf Hitler zdraví své příznivce (září 1934)

Plus

30. ledna 1933 byl Adolf Hitler jmenován říšským kancléřem. Rubikon byl překročen a Německo se z rozkládající se demokracie vydalo na svou totalitní cestu. Jaké byly příčiny úspěchu nacistů? Které sociální vrstvy z mocenského vzestupu profitovaly a jaká byla role tehdejších elit? A také: proč došlo k něčemu takovému právě v Německu a právě v roce 1933? To jsou otázky, na které se budeme snažit hledat odpovědi.
Pavel Hlavatý

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají