Historie Plus

Souboj Klementa Gottwalda o vedení Komunistické strany Československa

Historie Plus

Souboj Klementa Gottwalda o vedení Komunistické strany Československa
Klement Gottwald

Plus

Před 75 lety Komunistická strana Československa splnila svůj hlavní cíl. Ovládla stát a začlenila naši zemi mezi vazaly Sovětského svazu. V čele komunistů a následně i státu stál Klement Gottwald. Jak se ale dostal do čela samotné strany? Kdo mu pomáhal a kdo stál proti němu? Jaká byla KSČ před ním a jaká za jeho vedení? Odpovědi uslyšíte od historiků Jakuba Rákosníka a Jaroslava Rokoského.
Jiří Zeman

Ostatní také poslouchají