Studio Leonardo

S Branislavem Vranou o chemodynamice znečištění životního prostředí

Studio Leonardo

S Branislavem Vranou o chemodynamice znečištění životního prostředí
Branislav Vrana

Plus

V životním prostředí je už od 80. let minulého století mnoho enviromentálních zátěží, které negativně ovlivňují zdraví lidí. A ne vždy se nám je daří odstranit. Například na Slovensku existují oblasti, kde rybáři musejí vracet do řek ulovené ryby, protože jejich konzumace by byla nebezpečná. Kolik toxických látek se v přírodě vůbec monitoruje a jsou všechny rozložitelné?
Lenka Pištěková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Proč jsou ryby v některých řekách stresované svým okolím?

  • Má se pít voda z vodovodního kohoutku nebo kdy budeme umět odstraňovat z přírody polychlorované bifenyly? I o tom si budeme povídat v dnešním pořadu. Pozvání do dnešního studia Leonardo přijali doc. Branislav Vrana, který se věnuje termodynamice znečištění životního prostředí. Působí v centru RECETOX, což je ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den. Dobrý den a dobrý poslech přeje Lenka Pištěková.

  • Jste vystudoval chemické inženýrství. Teď se věnujete nejvíce oblasti monitorování a zkoumání osudu chemických a znečišťujících látek ve vodním prostředí. Proč jste si tento obor vybral a čím vás pořád přitahuje?

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají