Studio Leonardo

Pokrok v léčbě leukémie jde mílovými kroky dopředu, říká hematolog Michael Doubek

Studio Leonardo

Pokrok v léčbě leukémie jde mílovými kroky dopředu, říká hematolog Michael Doubek
BcA. Jana Dřevíkovská při fixaci nejvíce ohrožených míst s mikroskopem a dávkovacím přístrojem

Plus

Lékaři z Masarykovy univerzity v Brně zkoumají dědičnost leukémie a už dnes dokážou pomáhat potenciálně ohroženým lidem nejen včasnou diagnostikou.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají