Studio Leonardo

Onkolog Starý: Na začátku jeho kariéry umíralo devět dětí z deseti, dnes je to přesně naopak

Studio Leonardo

Onkolog Starý: Na začátku jeho kariéry umíralo devět dětí z deseti, dnes je to přesně naopak
Jan Starý

Plus

Jen málokterý lékař zažije ve svém oboru pokrok, který dokáže zcela obrátit poměr naděje na vyléčení u pacientů. Profesor Jan Starý zaváděl v bývalém Československu západní protokoly pro léčení dětské leukémie a zasadil se taky o propojení všech hematoonkologických center v republice. Je emeritním přednostou Kliniky dětské hematologie a onkologie v Motole a učitelem několika generací svých pokračovatelů.
Lenka Pištěková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají