Téma Plus

V očekávání války: Před 85 lety jsme se připravovali na drtivé nálety i na útok otravnými plyny

Téma Plus

V očekávání války: Před 85 lety jsme se připravovali na drtivé nálety i na útok otravnými plyny
Mobilizace v Praze v roce 1938

Plus

Na válečný střet s hitlerovským Německem bylo v Československu před osmi dekádami intenzivně připravováno také civilní obyvatelstvo. Nad městy prolétávaly bombardéry při simulovaných leteckých úderech, zatímco civilní protiletecká ochrana cvičila likvidaci následků chemického úderu a samaritáni rychlé ošetření přívalu zraněných.
Martin Brabec

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Hitlerův vpád do Československa se před více než osmi desítkami let začala intenzivně připravovat nejen armáda, ale také civilní obyvatelstvo. Cvičné nálety na Prahu a další města se trénovali za pomoci skutečných vojenských letadel i kouřových a slzotvorných granátů. Mobilizační dny září roku 1938 pak sice byly plné odhodlání, ale také obav z masového vraždění. Plynové masky se staly běžnou součástí výbavy lidí. V parcích vznikaly improvizované zákopy, hospodyně skupovali zásoby jídla a všechna okna byla v noci zatemněna, aby měli nepřátelské bombardovací svazy ztíženou situaci. Vždyť z německých letišť to měla hrozivá Géringová Luftwaffe do Prahy jen pár desítek minut letu. O přípravách běžných Čechoslováků na bezprostřední riziko války, ale také o vyhrocené situaci v tzv. Sudetech bude následující hodinový pořad, který připravil publicista Martin Vrabec a kterým vás provází David Hart.

  • To téma.

  • Tříminutový přerývaný zvuk sirén oznámil, že krátce po půl šesté ráno začalo to, na co se obyvatelé celé Prahy i blízkých měst a obcí chystali. Už řadu dní nad hlavním městem Československa burácela bombardovací letadla a v ulicích začal být cítit kouř. Otci prchali do úkrytů. Ulice byly během tří minut prázdné, jenže se jimi začal šířit plyn. Lidé si urychleně nasazovali plynové masky. Na desítky stanovišť československého Červeného kříže přicházeli první ranění. Do ulic vyrazili muži z asanačních čet v kovových helmách, v celo gumových oblecích a v gumové obuvi, kteří začali chlorovým vápnem a mohutnými proudy vody co nejrychleji čistit zamořená místa. Zatímco se obyvatelstvo ještě tísnilo v domech a v širokých průjezdech. Byla středa 23. března roku 1938 a Praha pocítila, jak by vypadala skutečná válka. Válka, která byla po nedávném anšlusu Rakouska blíž než do té doby kdykoliv před tím dohodne se totiž uskutečnilo jedno z největších cvičení československé civilní protiletecké ochrany, které mělo prověřit připravenost nejen jejich členů, ale také běžných obyvatel Prahy i dalších českých měst a obcí. Realisticky simulovaný letecký útok na Prahu byl však pouze jednou z mnoha aktivit, kterými představitelé československého státu od poloviny 30. let stále intenzivněji připravovali civilní obyvatelstvo na každým rokem pravděpodobnější konflikt s rozpínajícím se nacistickým režimem v sousedním Německu. Právě o těchto přípravách, ale také třeba o tom, jaká atmosféra tehdy panovala v politicky a národnostně neklidném československém pohraničí, si budeme povídat.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají