Téma Plus

Jak vypadalo dosídlení Šumavy? Náš dům zabavili a museli jsme odejít. Venku už ale stály dvě rodiny z Rumunska, vzpomíná pamětník

Téma Plus

Jak vypadalo dosídlení Šumavy? Náš dům zabavili a museli jsme odejít. Venku už ale stály dvě rodiny z Rumunska, vzpomíná pamětník
Současná podoba sklárny Lenora

Plus

Tisíce lidí musely pryč ze svých domů či bytů a další tisíce se do nich nastěhovaly. Na poválečné vysídlení německého obyvatelstva navázal po roce 1945 proces osídlování tuzemského pohraničí. Nejprve dobrovolný, ale později i řízený. V květnu 1945 bylo sovětskou a americkou armádou osvobozeno Československo, včetně jeho pohraničních oblastí, které byly roku 1938 připojeny k Německu.
František Šedivý, Radim Štícha

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • 1000 lidí musely pryč ze svých domovů či bytů a další 1000 se do nich nastěhovali. Na poválečné vysídlení německého obyvatelstva navázal proces osidlování tuzemského pohraničí nejprve dobrovolný, ale později i řízený.

  • Jak se pohraničí změnilo po příchodu nových lidí? Dokázali se přizpůsobit tamnímu životu a navázat dobré vztahy se starousedlíky. Jaká pozitiva a negativa celý proces osidlování přinesl?

  • Na tyto a další otázky budou spolu s pamětníky a historiky hledat odpověď Radim Štícha.

Ostatní také poslouchají