Studio Leonardo

Změna klimatu jako hra? Lidé si díky prožitku pamatují věci déle, než když informace přijímají pasivně, uvádí herní vývojář

Studio Leonardo

Změna klimatu jako hra? Lidé si díky prožitku pamatují věci déle, než když informace přijímají pasivně, uvádí herní vývojář
Prostředí hry Beecarbonize

Plus

Takzvaná gamifikace, tedy zavedení herních principů do určitých témat, se v posledních letech stala oblíbeným nástrojem vzdělávání a marketingu. Co vnáší tato technika do diskuse o změně klimatu a o opatřeních na zmírnění jejích dopadů? Nemůžou počítačové a deskové hry uvažování o tomto komplexním problému spíše zbagatelizovat?
Daniela Vrbová

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Musím lidi bavit, aby se zajímali o svůj možný zánik kvůli změněnému klimatu. Na tuto parafrázi výroku islandského spisovatele Andreje Hossner Magna sonát pro ČRo Plus jsem si vzpomněla, když mi ji o víkendu asi po 40. shořela planeta a lidstvo zemřelo hladomorem v jedné počítačové hře. Tzv. kvalifikaci změny klimatu, tedy zapojení herních prvků do uvažování a diskuse o této komplexní společensko-politické, ekologické a ekonomické otázce totiž bude věnováno následujících 20 minut. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová.

  • Studiu.

  • A ve studiu vítám své dva dnešní hosty. Je Petra Jelínková. Vede vývoj digitální platformy o udržitelnosti, ale dnes je tady hlavně v roli facilitátor, který klimatická mozaika. Dobrý den.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají