Jak to vidí...

Psycholog Jan Krajhanzl: Přehřívá se nejen klima, ale i společnost. Řada lidí by přivítala zpomalení

Jak to vidí...

Psycholog Jan Krajhanzl: Přehřívá se nejen klima, ale i společnost. Řada lidí by přivítala zpomalení
Klimatická změna

Dvojka

Studie České klima 2021 mapuje postoje veřejnosti ke klimatickým změnám. Jedním z autorů studie je sociální ekopsycholog Jan Krajhanzl. Co ze získaných dat ho zaujalo? A jak změnit přístup od znepokojení po konkrétní řešení?
Jan Krajhanzl, Zita Senková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají