Studio Leonardo

Politický systém v Československu těsně po osvobození v roce 1945. Moderátor Jan Burda pozval historika Jaroslava Šebka z Historického ústavu AV ČR. Jaký stát a společenské uspořádání si tehdy přáli Čechoslováci? Jak se projevovala nově nabytá svoboda?

Studio Leonardo

Politický systém v Československu těsně po osvobození v roce 1945. Moderátor Jan Burda pozval historika Jaroslava Šebka z Historického ústavu AV ČR. Jaký stát a společenské uspořádání si tehdy přáli Čechoslováci? Jak se projevovala nově nabytá svoboda?
Studio Leonardo

Plus

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají