Laboratoř

Divocí koně snižují schopnost horských rašelinišť uklízet emise

Laboratoř

Divocí koně snižují schopnost horských rašelinišť uklízet emise
Stádo divokých koní

Plus

Rašeliniště v australských horách mnohem hůře uchovávají uhlík, pokud po nich běhají divocí koně. I když rašeliniště pokrývají jen tři procenta zemského povrchu, je v nich uloženo kolem 30 procent světových zásob uhlíku, mnohem víc než v lesích.
Martina Mašková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Vítejte v pořadu vědců a herců. Tentokrát se budeme věnovat otázkám, proč divocí koně snižují schopnost rašelinišť vázat oxid uhličitý. Co škodí opylovačům v Oceánii a jak se Austrálie zamezit škodám, které páchají kočky? Příjemný poslech přeje Martina Mašková.

  • Laboratoř.

  • Na dnešní besedy přijali pozvání Barbora Chmelová, zemědělská expertka se zaměřením na udržitelný rozvoj a ochranu biodiverzity. Dobrý den.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají