Laboratoř

Kosti z předchozích staletí slouží medicíně. Vědci v nich hledali chudokrevnost

Laboratoř

Kosti z předchozích staletí slouží medicíně. Vědci v nich hledali chudokrevnost
Vyšetření anémie

Plus

Na ostatcích obyvatel Québecu ze 17. a 18. století vědci studovali, jak moc tamní obyvatelé trpěli chudokrevností neboli anémií. Porovnávali to s kostrami dnešních lidí. Výzkum by mohl mít užitek i pro současnou medicínu.
Martina Mašková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Proč v některých papuánských vesnicích chyběly ženy? Jak se dá zjistit u dřívější generaci chudokrevnost? Jak se v Andách a proč šířila lukostřelba? To jsou tři náměty, které jsem vybrala pro dnešní debatu vědců a herců. Příjemný poslech přeje Martina Mašková.

  • Laboratoř.

  • Pozvání do našeho pořadu přijali antropologové a na Palkovská. Dobrý den. Dobrý den. A Lukáš Brýdl.

Ostatní také poslouchají