Laboratoř

Čmeláci zvládnou plnit složitější úkoly. Umí se totiž učit jeden od druhého

Laboratoř

Čmeláci zvládnou plnit složitější úkoly. Umí se totiž učit jeden od druhého
Čmelák zemní si užívá letní hostinu

Plus

Čmeláci zemní zvládli vyřešit složitější úkol, který vyžadoval dva kroky. Cílem bylo postupně otevřít dvě krabice a dostat se tak k potravě. Jednotlivě to nedokázali.
Martina Mašková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • V pořadu vědců a herců v něm dnes budeme probírat, co čmelákům pomáhá, plní složitější úkoly, kdy potřebují remízky a jak se jim žije u solárních parků. Příjemný poslech přeje Martina Mašková.

  • Laboratoř.

  • Ne. Pozvání do pořadu dnes přijali entomologové. Kateřina sám. Dobrý den.

Ostatní také poslouchají