Téma Plus

Karel Čurda – příběh velké zrady. Proč po atentátu na Heydricha udal své kamarády i další lidi?

Téma Plus

Karel Čurda – příběh velké zrady. Proč po atentátu na Heydricha udal své kamarády i další lidi?
Karel Čurda před soudem v Praze na Pankráci v roce 1947

Plus

Karel Čurda, rodák z Třeboňska, je v obecném povědomí zapsán jedním slovem – zrádce. Byl to on, kdo sám a dobrovolně navštívil v červnu 1942 v Praze úřadovnu gestapa a řekl vlastně úplně všechno, co věděl o atentátu na Heydricha, jeho pachatelích, parašutistech i českém odboji. (repríza)
Ivan Studený

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Rodák z třeboňské Karel Čurda je v obecném povědomí zapsán jako zrádce. Proč v klíčovém okamžiku své mise zradil? Trochu jiný pohled na příběh Karla Čurdy nabízí dokument Ivana Studeného.

  • Téma plus.

  • Připomínky tragických osudů bývají bolestivé, přesto dokáží inspirovat, pokud svědčí o hrdinství, vůli a odvaze. Vyprávět o životě nešťastníků, kteří zklamali své přátele i sami sebe, je ještě těžší a bolestivější.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají