Studio Leonardo

Tématem je lidský mozek a vlivy na něj. Jaký je vztah mozku k našemu sebeuvědomování? K jakým v něm dojde změnám po prožitém traumatu či bezvědomí? Má vliv hypnóza či meditace? M. Ševčíková hovoří s neurovědcem P. Bobem z 1. lékařské fakulty UK v Praze.

Studio Leonardo

Tématem je lidský mozek a vlivy na něj. Jaký je vztah mozku k našemu sebeuvědomování? K jakým v něm dojde změnám po prožitém traumatu či bezvědomí? Má vliv hypnóza či meditace? M. Ševčíková hovoří s neurovědcem P. Bobem z 1. lékařské fakulty UK v Praze.
Studio Leonardo

Plus

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají