Laboratoř

Hmyz není jen havěť, apelují vědci. I českou krajinu opylují hlavně divoké druhy

Laboratoř

Hmyz není jen havěť, apelují vědci. I českou krajinu opylují hlavně divoké druhy
Babočka paví oko dokáže zimu přečkat zalezlá třeba ve sklepě, nebo na půdě

Plus

Ačkoliv je hmyz klíčový pro lidskou výživu i pro zdraví ekosystémů, bývá v ochraně přírody, zvláště pak mezi politiky, podceňovaný, píše v nové souhrnné studii mezinárodní tým vědců z Hong Kongu, Británie a z Česka. Poukazují na to, že už 30 let odborné studie upozorňují na význam ochrany hmyzu, ale v praxi se to zatím moc neprojevilo.
Martina Mašková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Co je udržitelný i les nebo prales? Jak působí klimatická změna na hmyz a proč hmyz není jenom, jak se říká hlavě. To jsou tři témata, kterým se budeme věnovat v dnešním pořadu vědců a herců. U mikrofonu je Martina Mašková.

  • Laboratoř.

  • V debatě na toto téma se ve studiu sešli Vojtěch Kotecký, který se věnuje zejména oblasti životního prostředí. Zoolog a ekolog. Dobrý den. Lukáš Čížek, především entomolog, který se ale také věnuje tematice lesa. Dobrý den. A Petr Vacek, můj kolega a zároveň herec, který se dlouhodobě zabývá tématem životního prostředí. Dobrý den. První studie, které se budeme věnovat, se týká výzkumu tropických pralesů. Vždycky to byly chráněné oblasti. K té ale také zároveň měli ve zprávě původní obyvatelé těch daných oblasti a z toho výzkumu vyplynulo, že ekosystém je tam udržitelnější, tedy zjednodušeně řečeno zdravější. A to i přesto, že tam působí člověk. Nejvíc takových oblastí našli vědci na americkém kontinentě, naopak nejméně jich bylo v Africe. Problémem ale někdy bývá, že původní obyvatelé mnohdy žijí v oblastech, kde jim půda nepatří, takže nemůžou zase úplně ovlivnit to hospodaření v daných pralesích. Já to vezmu zdánlivě oklikou, ale hned se vrátíme k té studii samotné, protože se zeptám mého hosta Vojtěcha Koteckého, co to znamená zdraví anebo udržitelné lesní ekosystém v našich středoevropských podmínkách?

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají