Zaostřeno

V Česku sice postupně mizí zemědělská půda, podstatnější ale je, jak se s ní doopravdy hospodaří, tvrdí geobotanik

Zaostřeno

V Česku sice postupně mizí zemědělská půda, podstatnější ale je, jak se s ní doopravdy hospodaří, tvrdí geobotanik
Traktor (ilustrační foto)

Plus

Zemědělská půda ubývá, přestože máme zákon o ochraně půdního fondu, ornice ustupuje hlavně stavbě nových bytů a silnic. Roste také poptávka po výrobních a skladovacích prostorách. Je to asi logické, protože česká ekonomika je postavena hlavně na průmyslu a službách, zatímco zemědělství zaměstnává jen necelá dvě procenta obyvatel.
Vít Pohanka

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají