On Air

Rektor České zemědělské univerzity: Udělejme rentiéry z těch nadšenců, kteří jsou ochotni na svých pozemcích zadržovat vodu

On Air

Rektor České zemědělské univerzity: Udělejme rentiéry z těch nadšenců, kteří jsou ochotni na svých pozemcích zadržovat vodu
Orná půda

Radio Wave

Česká pole jsou jedna z nejrozlehlejších v Evropě. Sice se proto snadno obdělávají, ale jsou také ohrožena masivní vodní i vzdušnou erozí. Na polích chybí krajinné prvky, jako jsou remízky nebo mokřady. Drobná zvěř má nedostatek životního prostoru a krajina se vysušuje. Skladba pěstovaných rostlin navíc následuje logiku největšího ekonomického zisku, a tak na 15 % orné půdy rostou technické plodiny pro energetické využití.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají