Zaostřeno

Boj proti domácímu násilí: Pomoci můžou zaměstnavatelé i stát

Zaostřeno

Boj proti domácímu násilí: Pomoci můžou zaměstnavatelé i stát
Domácí násilí

Plus

Téměř každá druhá žena v Česku zažila nějakou formu psychického násilí v domácnosti a každá pátá se setkala dokonce s fyzickým nebo sexuálním násilím. Vyplývá to z dat Agentury EU pro základní práva. Oběti přitom domácí násilí často nenahlásí, protože se bojí, že jim nikdo neuvěří nebo se stydí. Kdo nebo co by mohlo téma odtabuizovat? Co pro oběti může udělat stát a co třeba zaměstnavatelé? Téma pro Zaostřeno, které připravil Vojtěch Koval.
Vojtěch Koval

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Téměř každá druhá žena v Česku zažilo nějakou formu psychického násilí v domácnosti a každá pátá se setkala dokonce s fyzickým nebo sexuálním násilím. Vyplývá to z dat Evropské agentury pro lidská práva. Oběti přitom domácí násilí často nenahlásí, protože se bojí, že jim nikdo neuvěří nebo se stydí. Kdo nebo co by mohlo téma odtabuizovat? Co pro oběti může udělat stát a co třeba zaměstnavatelé? Téma pro následující pořad. Příjemný poslech přeje Vojtěch Koval.

  • Zaostřeno.

  • První rok byl vlastně úplně idylický, v pohodě. A pak začalo hodně o kontrole, kde jsem, za jak dlouho přijedou, s kým jsem, co dělám.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají