Česko – země neznámá

Nejstarší „Pompeje“ se nacházejí na Plzeňsku. Výbuch vulkánu pohřbil prvohorní faunu a flóru

Česko – země neznámá

Nejstarší „Pompeje“ se nacházejí na Plzeňsku. Výbuch vulkánu pohřbil prvohorní faunu a flóru
V létě se u lomu rybaří

Rádio vašeho kraje

V prvohorách, před více než třemi sty miliony let, došlo k erupci supervulkánu. Ten se pravděpodobně vytvořil v oblasti dnešních Drážďan v Německu. Všechno, co tou dobou rostlo široko daleko, tedy i „u nás“, přikryl sopečný prach a popel. Rostliny většinou v běhu dalších milionů let odnesla eroze. Kromě jednoho jediného místa. U Radnic na Rokycansku se v mělké vrstvě dochovaly vzácné prvohorní rostliny až do dnešní doby.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají