Zaostřeno

Ovzduší v Československu patřilo k nejhorším v Evropě. Jak se lidé dozvídali, co dýchají?

Zaostřeno

Ovzduší v Československu patřilo k nejhorším v Evropě. Jak se lidé dozvídali, co dýchají?
Zaostřeno

Plus

Ovzduší v bývalém Československu patřilo k nejhorším v Evropě. Kdo se tehdy vlastně staral o životní prostředí, když neexistovalo samostatné ministerstvo? 

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají