Sousedé

Poválečný odsun Němců ze Slezska ve vzpomnkách Manfreda Glöcknera. Jan Vermeer van Delft ve Zwingeru

Sousedé

Poválečný odsun Němců ze Slezska ve vzpomnkách Manfreda Glöcknera. Jan Vermeer van Delft ve Zwingeru
Odsun Němců z Brna na historickém snímku.

Rádio vašeho kraje

Českoslovenští Němci nebyli jediní, kteří museli po válce opustit své původní domovy a odejít na německá území. Podobný osud měli i Němci ze Slezska.
Richard Šulko, Veronika Kindlová

Více z pořadu