Historie Plus

Komunisté byli horší než Němci, udávali jeden druhého, vzpomínala pamětnice vysídlení Neveklovska

Historie Plus

Komunisté byli horší než Němci, udávali jeden druhého, vzpomínala pamětnice vysídlení Neveklovska
Vystěhované obce a osady na Benešovsku a Neveklovsku za okupace. Vysoký Újezd, vystěhován 14. září 1942

Plus

Během druhé světové války byl úrodný kraj mezi Vltavou a Sázavou určený k vybudování jednoho z nejrozsáhlejších vojenských cvičišť nacistické třetí říše. Většina z téměř 30 tisíc obyvatel musela opustit domovy v rámci největší vysidlovací akce, která v protektorátu proběhla. Někteří však mohli zůstat a také zůstali. Ti, kteří byli vysídlení, jim to nemohli mnohdy léta zapomenout.
Naďa Reviláková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • O vysídlení československého pohraničí v roce 1938 panuje poměrně široké povědomí. Později během existence protektorátu však probíhaly i další vysvětlovací akce. Největší z nich začala v roce 1942 jen kousek od Prahy v oblasti neveklovská, sedlčanská a Benešovska a týkala se asi 30000 lidí. O tom, jak zřízení nacisty plánovaného vojenského cvičiště zasáhlo do života místních obyvatel a jak se s touto bolestnou etapou historie malebný kraj potýká v podstatě dodnes, budeme hovořit v následujícím pořadu. U poslechu vás vítá Naďa Voláková.

  • Historie.

  • První plány k vytvoření tohoto cvičiště můžeme hledat už v roce 1939. Tehdy byl kladen i velký důraz na germanizaci a toto území jižně od Prahy bylo zajímavé tím, že tu byly v podstatě samí Češi a nebylo to území využívané průmyslově.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají