Jak to bylo doopravdy

Rudolfu Beranovi dvakrát hrozil trest smrti. Zavinil 15. březen 1939?

Jak to bylo doopravdy

Rudolfu Beranovi dvakrát hrozil trest smrti. Zavinil 15. březen 1939?
Rudolf Beran

Plus

Zahájení okupace Československa 15. března roku 1939 je jedním z klíčových momentů československé historie 20. století. Na několik let tím končí existence samostatné republiky, která byla od podzimu předchozího roku podstatně zmenšena o území Sudet. Ty byly na základě Mnichovské dohody odstoupeny nacistickému Německu.Účinkuje: historik Jaroslav Rokoský
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Dramaturgie: Hynek Pekárek
Režie: Michal Bureš
Premiéra: 2017-03-13

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají