Jak to bylo doopravdy

Češi a Slováci spolu od počátku nedrželi jako jeden stát. Taky proto jsme byli v Mnichově tak lehce obětováni, myslí si historik Pithart

Jak to bylo doopravdy

Češi a Slováci spolu od počátku nedrželi jako jeden stát. Taky proto jsme byli v Mnichově tak lehce obětováni, myslí si historik Pithart
Petr Pithart, bývalý premiér, spisovatel a právník, otec zakladatel české politiky a ústavnosti

Plus

Vznik Československé republiky provázelo mnoho jednání, nejdřív v zahraničí. Zásadní roli sehráli naši krajané – hlavně ale T. G. Masaryk. „Spousta lidí narukovala do americké a kanadské armády. Bylo to víc Čechů než Slováků, kteří bojovali proti centrálním mocnostem. Taky sbírali peníze na různých akcích, se kterými pak disponoval TGM. Měli plné právo rozhodovat o budoucnosti soužití obou národů, což poprvé prohlásili v Clevelandu,“ říká historik a právník Petr Pithart.
Ivana Chmel Denčevová

Účinkuje: historik a právník Petr Pithart
Hrají: Klára Sedláčková-Oltová, Lukáš Král, Martin Myšička, Pavel Soukup, Martin Pechlát
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Režie: Michal Bureš

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Jak to bylo doopravdy?

  • Slováci se v roce 1918 dostali z téměř tisíciletého maďarského područí. Od znárodňovacího a i jinak zvlášť tvrdého. Dá se říci, že slovenský národ na pokraji zániku byl zachráněn. Ústava mu zaručovala stejná práva jako Čechům. Slovenština se stala úřední řečí a slovenské školy se otevřely. Matice slovenská byla obnovena. O Slovácích a Slovensku se začalo mluvit ve světě, který o nich dosud nevěděl skoro nic, ale vyrovnání s Čechy nebylo symetrické. Čechoslovakismus vycházel v podstatě z popření slovenské identity.

  • Napsal Pavel Tigrid ve své knize kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu. Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je. Nesplněný slib při vzniku státu se stal základem problémů. Ze studia zdraví Ivana Chmel. Denčevová. V čem čechoslovakismus popíral slovenskou identitu, jak napsal Pavel Tigrid? Otázka pro hosta pořadu, doc. Petra Pitharta.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají