Jak to bylo doopravdy

Stalin nejdřív zakázal, aby KSČ proti nacistům bojovala. Do odboje se tak zapojili jen řadoví komunisté, popisuje historik

Jak to bylo doopravdy

Stalin nejdřív zakázal, aby KSČ proti nacistům bojovala. Do odboje se tak zapojili jen řadoví komunisté, popisuje historik
Pakt Ribentrop-Molotov, tj. smlouva mezi nacistickým Německem a Stalinem o neútočení (von Ribbentrop a Stalin po závěrech paktu Hitler-Stalin v Moskvě, 1939)

Plus

Komunistická propaganda nám mnoho let „lila“ do hlav informace, podle kterých proti nacismu bojovali pouze neohrožení komunisté. Až se zdálo, že v odboji nebyl zapojen nikdo jiný. To se naštěstí po roce 1989 s nástupem demokracie změnilo.
Ivana Chmel Denčevová

Účinkuje: historik Vojtěch Kyncl
Hrají: Jan Vlasák, Kajetán Písařovic, Igor Bareš, Ondřej Brousek a Michal Zelenka
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Režie: Michal Bureš

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Jak to bylo doopravdy?

  • Zkušenosti posledních 20 let ukazují, že v Evropě nemůže v době míru vzniknout tak silné komunistické hnutí, aby se bolševická strana mohla chopit moci. Diktaturu této strany může umožnit jen velká válka. Naše volba, pro níž se rozhodneme, je tedy jasná. Musíme přijmout německý návrh a zdvořile poslat zpět Angelo francouzskou misi. První výhoda, kterou získáme, bude zničení Polska až k přístupovým cestám na Varšavu, včetně zničení ukrajinské hasiče. Německo nám nabízí naprostou svobodu v jednání v pobaltských zemích a nemá námitek proti navrácení bez Arábie Sovětskému svazu. Je připraveno přenechat nám jako sféru vlivu Rumunsko, Bulharsko a Maďarsko. Otevřenou zůstává otázka spjatá s Jugoslávií.

  • Řekl předák Sovětského svazu Josif Vissarionovič Stalin na zasedání politbyra 18. srpna roku 1939. Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Českoslovenští komunisté se od počátku zapojili do protinacistického odboje. Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Ocitli jsme se v srpnu roku 1939. 2. světová válka byla, jak se říká, za dveřmi. Neexistovalo již Československo? Sovětský svaz, jak jsme slyšeli, se rozhodoval o přijetí německého návrhu. V čem tento návrh spočíval? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Vojtěcha Kyncla.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají