Jak to bylo doopravdy

Neměli Češi rádi Habsburky?

Jak to bylo doopravdy

Neměli Češi rádi Habsburky?
Císař František Josef I.

Plus

Téměř čtyři století byly země Koruny české součástí mnohonárodnostního soustátí rakouského, kde vládla dynastie Habsburků.
Ivana Chmel Denčevová

Více z pořadu