Jak to bylo doopravdy

Bylo Rakousko-Uhersko žalářem národů?

Jak to bylo doopravdy

Bylo Rakousko-Uhersko žalářem národů?
František Josef I. (1830–1916)

Plus

České země spolu s Moravou a Slezskem byly součástí mnohonárodnostní monarchie takřka 400 let. Jaké byly skutečné poměry ve státě? Kde, kdy a proč se Rakousko-Uhersko začalo prezentovat jako žalář národů? 
Ivana Chmel Denčevová

Účinkuje: historik Jiří Rak
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Dramaturgie: Hynek Pekárek
Režie: Michal Bureš
Premiéra: 30. 5. 2016

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají