Jak to bylo doopravdy

ČST vysílala socialistický fungující svět. Ve skutečnosti nefungovalo nic, popisuje televizní historik

Jak to bylo doopravdy

ČST vysílala socialistický fungující svět. Ve skutečnosti nefungovalo nic, popisuje televizní historik
Československá televize začala poprvé vysílat v roce 1953

Plus

Když začala v roce 1953 vysílat Československá televize (ČST), byla to velká událost. Malé černobílé obrazovky se staly magnetem pro diváky. Komunistický stát si toho byl velmi dobře vědom a tak se televize stala, stejně jako tehdejší další sdělovací prostředky, nástrojem mocenské ideologie. Její historie v době komunistického státu ovšem nebyla tak jednoduchá, právě druhá polovina 60. let je spojena s do té doby nebývalými vizemi. Zlom přišel až s nástupem normalizace.
Ivana Chmel Denčevová

Účinkuje: televizní historik Daniel Růžička
Hrají: Petra Špalková, Aleš Procházka, Lukáš Král
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Režie: Michal Bureš

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Nepamatuji se, že bych byť jednou viděla v některé americké televizi dělníka, který by hovořil o svých názorech, o své.

  • Práci. Naše televize je vysoce humánní a jejím cílem je rozvíjet všechny dobré stránky člověka, vychovávat člověka společnosti socialistické.

  • Řekla v roce 1978 pro časopis Vlasta tehdejší náměstkyně ústředního ředitele Československé televize Milena Balášová. Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, patřila televizní obrazovka v éře socialistického Československa pracujícím ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Jak hodnotit toto vyjádření tehdejší soudružky Balašové ohledně pořadu v amerických televizích? To je otázka pro hosta pořadu, historika Daniela Růžičku.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají