Archiv Plus

Lidé nám nevěří, stěžovali si v roce 1975 redaktoři Československého rozhlasu

Archiv Plus

Lidé nám nevěří, stěžovali si v roce 1975 redaktoři Československého rozhlasu
Zleva ústřední ředitel ČTK Otakar Svěrčina, šéfredaktor Rudého Práva Oldřich Švestka, Gustáv Husák, ústřední ředitel Československé televize Jan Zelenka a ředitel ústřední redakce zpravodajství a publicistiky Československého rozhlasu Květoslav Faix

Plus

Kdo ta léta nezažil, těžko uvěří, nakolik komunistická strana prostupovala v 70. a 80. letech prakticky celým veřejným prostorem. Jak bylo složité vyhnout se stopám ideologie na každém rohu.
David Hertl

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Archiv ČRo uchovává nejednu zajímavost. Třeba i více než pětihodinový záznam z ledna 1975 ze setkání těch zaměstnanců rozhlasu, kteří byli členy komunistické strany. Říkalo se tomu stranický aktiv. Mezi nekonečnými frázemi se objevují i skutečné perly, které poodhalí hodně ze zákulisí toho, jak se tehdy připravoval rozhlasové vysílání. Na krátký návrat do neradostných času vás zve David Hertl.

  • Archiv plus.

  • Možná už jste zapomněli, že období mezi sjezdy Komunistické strany Československa vyplňovala pravidelná zasedání ústředního výboru KSČ. Scházela se třikrát čtyřikrát do roka. Málokdy vyřešila něco zásadního. Byly to jen hodiny frází o budování socialismu a plnění plánů. Po každém zasedání následovaly další komunistické schůze na krajské, okresní a místní úrovni a také v jednotlivých podnicích. Prostě všude, kde měla komunistická strana své organizace. V lednu 975, měsíc po zasedání ústředního výboru, se tedy sešli komunisté z Československého rozhlasu. Nejprve k nim promluvil Oldřich Švestka, v letech 958 až 68 šéfredaktor Rudého práva. Tuto funkci získá opět za pár měsíců, tedy v roce 975, a byl také členem ústředního výboru KSČ. Soudruh Švestka to v rozhlasu pěkně rozbalil. Přítomným redaktorům hned na začátku řekl, co bude jejich úkolem. Ústřední výbor naší strany očekává, že naše sdělovací prostředky, že Československý rozhlas významným způsobem pomohou správně pochopit význam a závěry listopadového zasedání a že pomohou správně rozpracovat jeho myšlenky. Očekává, že budou intenzivně a účinně rozšiřovat správný pohled na úkoly, které stojí před námi před celou společnost, a to jak ve světle naší vnitřní situace, tak i ve světle situace mezinárodní. Očekává, že významným podílem přispějí k plnění úkolů, k řešení našich problémů a k rozvíjení iniciativy pracujících. Sdělovací prostředky, jejichž jedním z hlavních poslání je agitační a politickou organizátorská funkce, musí ještě více než dosud na vyšší úrovni a s větším umem podporovat a pomáhat rozvíjet veškerou politickou, organizátorskou a politickovýchovnou práci strany. Sdělovací prostředky jsou jedním z nejdůležitějších a nejvýznamnějších vykonavatelů masové politické práce strany. Oni to jsou do rozhodující většině našich občanů, objasňují politiků naší strany a získávají je pro aktivní účast na její tvorbě a realizaci. Pochopení i účast na realizaci politiky strany zakládá i pro, libuje se ve vědomí lidí přímo i nepřímo komunistický světový názor, ideje vědeckého komunismu.

Ostatní také poslouchají