Jak to bylo doopravdy

Bylo Národní muzeum ryze českou záležitostí?

Jak to bylo doopravdy

Bylo Národní muzeum ryze českou záležitostí?
Fotografie by se dala popsat jako řešení problému. A úspěšný fotograf je v tomhle mistr - Národní muzeum v Praze

Plus

19. století je stoletím nejen národního obrození. Vznikla tehdy řada kulturních, vědeckých institucí, které považujeme za základní kameny naší identity.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají