Host Radiožurnálu

Lidé mokřady vnímali jako líhniště komárů, přitom jde o obrovskou zásobárnu vody, zdůrazňuje ekoložka

Host Radiožurnálu

Lidé mokřady vnímali jako líhniště komárů, přitom jde o obrovskou zásobárnu vody, zdůrazňuje ekoložka
Obnovené mokřady na Modravsku

Radiožurnál

„Uvádí se, že ve 20. století zaniklo 1,9 milionů kilometrů mokřadů po celém světě, to je 24 rozloh České republiky,“ upozorňuje Kateřina Berchová-Bímová z Katedry aplikované ekologie Fakulty životního prostředí ČZU, která se zabývá vlivem člověka na přírodu a na přírodě blízká společenstva. V rozhovoru s moderátorkou Patricií Strouhalovou mluvila nejenom o významu mokřadů, ale také o invazivních rostlinách nebo zelených střechách.
Patricie Strouhalová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají