Ex libris

Jak může primitivní rebelantství zasáhnout do politiky? Odpověď hledá Martin C. Putna v knize marxistického historika Hobsbawma

Ex libris

Jak může primitivní rebelantství zasáhnout do politiky? Odpověď hledá Martin C. Putna v knize marxistického historika Hobsbawma
Záběr z němého filmu Jánošík (1921)

Plus

Studie, obsažené v knize britského marxistického historika a intelektuála Erica Hobsbawma „Primitivní rebelové“, se věnují primitivním formám společenské agitace. Publikace, kterou vydalo nakladatelství Academia, pojednává o fenoménu zbojnictví, rebelství či anarchismu od Jánošíka až ke španělským anarchistům 30. let.
Martin C. Putna

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Dobrý den. Tady je Martin Putna. Dnes jsem si pro vás připravil čtení z knihy Erika Fox Bauma primitivní rebelové. Ta knížka vyšla v akademii léta páně 2023. Přeložili Martin Štefl a myslím si, že je dost hodná pozoru.

  • Exlibris.

  • Takže kdo jsou to primitivních rebelové a kdo je jejich objevitel? Začneme tím objevitelem, čili autorem knihy. Erik Buxbaum se narodil v židovské rodině v Alexandrii, prošel Vídní a Berlínem. Potom před Hitlerem utekl do Velké Británie. A byl to prosím, komunista. A byl komunista. Dokonce i po roce 968 sice odsoudil sovětskou invazi, ale zůstal v komunistické straně Velké Británie až do jejího rozpuštění roku 991. Tady čerpá mimo jiné z výborné studie, kterou k té knížce napsal Ondřej Slačálek, sám svým způsobem podobného Buxbaumovi v tom, že vzešel z prostředí levicového, jeho případě z prostředí anarchistického a dnes je to velmi respektovaný politolog a občas s ním vedu diskuse, ale od Slačálka. Khop s Baumovi. Ten vlastně nejvíce proslavilo cyklem knížek o moderních dějinách. Věk revoluce, věk kapitálu, věk císařství a věk extrémů neboli krátké 20. století. Ale toto, čili ti primitivní rebelové, to je jeho první slavná kniha už z 50. let a pojednává o fenoménu zbojnictví / rebel z tvé / anarchismu od Jánošíka až ke španělským anarchistům 30. let a pojednává také o spektru mezi typem reformním a revolučním, kdy ti reformní rebelové chtějí, aby byl zlepšen systém konkrétně tady a teď anebo ti revoluční na druhé straně chtějí, aby ten systém byl úplně zrušen. A pro českého čtenáře je samozřejmě zajímavé i to, že Jánošík je změn jenom o krajském, ale Erik Buxbaum cituje Ivana Olbrachtova o Nikolu Šuhajovi, kterého znal z němčiny.

Ostatní také poslouchají