Názory a argumenty

Daniel Kroupa: Komunistický ideál se podobá zkaženému vejci

Názory a argumenty

Daniel Kroupa: Komunistický ideál se podobá zkaženému vejci
Komunismus

Plus

Epizoda s pirátskou političkou, která se účastní antikapitalistických akcí a otevřeně vyznává komunistický ideál ukázala, že naše vyrovnávání s totalitní minulostí je poněkud nedokonalé. Zločiny komunistického režimu jsou sice důkladně zdokumentovány, ale část historiků stále hledá způsob, jak překonat to, co nazývá „primitivním antikomunismem“.
Daniel Kroupa

Ostatní také poslouchají