Ex libris

Filmový režisér Reygadas nachází krásu přítomnosti prostřednictvím syrovosti a násilí. Zásadně angažuje neherce

Ex libris

Filmový režisér Reygadas nachází krásu přítomnosti prostřednictvím syrovosti a násilí. Zásadně angažuje neherce
Carlos Reygadas

Plus

Carlos Reygadas je mexický režisér, který se ve své zemi pyšní nálepkou provokatér a je mu vyčítáno, že ukazuje mexickou realitu jen z té nejhorší stránky. Ve své knize částečně vysvětluje, proč to tak je.
Lukáš Hurník

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • V roce 2023 vydalo nakladatelství Akademie múzických umění knihu mexického režiséra Carlose Rojík a dá se s málo říkajícím názvem přítomnost. Jsou to v podstatě úvahy o estetice filmu, které vám v následujících minutách zprostředkuje autor pořadu Lukáš Hurník, který vás zdraví od mikrofonu.

  • Exlibris.

  • Díky pořadu exlibris mi prošla rukama řada knížek zabývajících se kromě jiných témat jako gastronomie, různé epidemie nebo anexe českého pohraničí i různými druhy umění. Jako hudebník jsem se pokoušel hledat paralely a rozdíly mezi hudbou a sochařstvím a reportážní fotografií, malířstvím. A když jsem v nabídce HAMU našel knihu o estetice filmu, tušil jsem, že se opět dočkám podobností s hudbou, zejména v tom smyslu, že film na rozdíl od výtvarného umění běží stejně jako hudba v čase. Na malbu se můžete dívat jakkoli dlouho, věnovat celku i detailům. Když to hudba a film mají začátek a konec a mezi těmito časovými body probíhají v různých tempech. Vnímat l musí zapojit paměť, aby registroval, že se ten a onen motiv vrací, případně v obměně, že dochází k nějakým k nadacím a vývoji v hudbě. Tomu říkáme tématická práce. V knize režiséra Carlose Ricarda se sem tento mně blízký termín nenašel ani další, které by odkazovaly k filmu i hudbě.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají

Vybíráme z e-shopu Českého rozhlasu