Ex libris

Jak budovat a udržet odolnou společnost? Odpověď ve své knize hledají filozofka a dokumentaristka

Ex libris

Jak budovat a udržet odolnou společnost? Odpověď ve své knize hledají filozofka a dokumentaristka
lidé, ilustrační. foto

Plus

Jsme jako jedinci a společnost ještě odolní vůči krizím? Tuto a další otázky kladly v rozhovorech mimořádným osobnostem z různých oborů autorky knihy Odolná společnost. Mezi bezmocí a tyranií – filozofka Alice Koubová a literární dokumentaristka Barbora Baronová. Kniha vznikla v rámci výzkumného programu společenské odolnosti, který započal na Akademii věd ČR v roce 2020.
Lenka Kopecká

Citace jsou z knihy Odolná společnost – mezi bezmocí a tyranií.Autorky: Alice Koubová a Barbora Baronová.Projekt vznikl za podpory Strategie AV 21 ve spolupráci s Filozofickým ústavem AV ČR a knihu v roce 2023 vydalo nakladatelství wo-men.

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Po řadě krizí a poli krizí víme a tušíme, že jsou důsledkem toho, jak se chováme k sobě navzájem i ke světu, k čemu nás vedou problémy, proč bychom měli měnit vlastní i společenské návyky? Jakou cestou můžeme projít jako společnost, která se ocitá ve slepé uličce a hledá vlastní síly, jak co napravit, nakolik jsme odolní proti kritickým situacím? I to jsou otázky pro respondenty knihy odolná společnost s podtitulem mezi bezmocí a tyranií představuje jeden z prvních příspěvků výzkumného programu společenské odolnosti, který započal na Akademii věd v roce 2020. Publikací bude listovat Lenka Kopecká, která vám přeje příjemný poslech.

  • Exlibris.

  • Knihu odolná společnost napsali filozofka Alice Koubová a literární dokumentaristka Barbora Baronová a definuje i analyzuje pojem odolnost.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají