Zaostřeno

Středočeským základním školám docházejí místa pro děti

Zaostřeno

Středočeským základním školám docházejí místa pro děti
Děti ve třídě se hlásí

Plus

Mnohé základní školy jsou na hranici svých kapacit. Velmi vážná situace je hlavně ve Středočeském kraji. O tom, jestli se dítě dostane do první třídy do školy v obci, kde bydlí, se mnohdy rozhoduje losem a stav nahrává i takzvané spádové turistice.
Tereza Čapková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Že budoucí školáci nastoupí do své spádové školy, už není v dnešní době vůbec samozřejmé. Školy jsou totiž na hranici svých kapacit. Velmi vážná situace je hlavně ve Středočeském kraji. O tom, jestli se dítě dostane do první třídy do školy v obci, kde bydlí, se mnohdy rozhoduje losem. Nedostatečné kapacity základních škol nahrávají tzv. spádové turistice. Má tento stav řešení? Odpověď budeme hledat následujících minutách. Dobrý poslech přeje Tereza Čapková.

  • Zaostřeno.

  • S ředitelem ZŠ ve středočeských Sulicích Josefem Kabele. Stojím u nové moderní nízkopodlažní budovy školy a kousek od ní se nachází v českém prostředí dost nezvyklá stavba, což vedlo k tomu postavit na školních pozemcích právě jogurtu.

Více z pořadu