Víkendová příloha

Pomník osobního oslnění. Jan Gossaert, zv. Mabuse: Sv. Lukáš kreslí Pannu Marii, kolem 1513 (6/10)

Víkendová příloha

Pomník osobního oslnění. Jan Gossaert, zv. Mabuse: Sv. Lukáš kreslí Pannu Marii, kolem 1513 (6/10)
Jan Gossaert, zv. Mabuse: Sv. Lukáš kreslí Pannu Marii, kolem 1513

Vltava

Na desce Sv. Lukáš kreslí Pannu Marii představil syntézu italské renesance a moderního vyjadřování severní gotiky. To nepochybně souviselo s jeho radostí z rozmanitostí a rozporů. Precizně rozvržená kompozice obrazu prokázala Gossaertův um pro kresbu, kterou považoval za duši uměleckého díla. Nadto Pannu Marii záměrně zpodobnil tím způsobem, jak ji vnímal osvědčený kreslíř sv. Lukáš, což lze považovat za další důkaz malířovy virtuozity, která v jeho časech neměla obdoby.
Jiří Kamen

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají