Akcent

Malíř Petr Brandl jako barokní popstar s dluhy. Před plátnem musel zažívat extázi, říká kurátorka

Akcent

Malíř Petr Brandl jako barokní popstar s dluhy. Před plátnem musel zažívat extázi, říká kurátorka
Petr Brandl: Příběh bohéma | Valdštejnská jízdárna 2023, instalace Adéla Kremplová

Vltava

Saša Michailidis se ptá kurátorky Sbírky starého umění Národní galerie Praha Andrey Steckerové a archivářky NGP Radky Heisslerové. Impozantní oltářní díla z českých a moravských kostelů, podobizny šlechticů, žánrové a mytologické výjevy, autoportréty... To vše můžete vidět ve Valdštejnské jízdárně v Praze na výstavě věnované nejvýznamnějšímu malíři barokního umění v Čechách Petru Brandlovi. Co se z výstavy i z jeho díla dozvíme o Brandlově bohémsky pohnutém životě?
Lenka Buriánková, Saša Michailidis

Moderuje: Saša Michailidis

Editorka: Lenka Buriánková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají