Staří mistři

Luca Marenzio: skladatel mezi kontemplací a smyslností

Staří mistři

Luca Marenzio: skladatel mezi kontemplací a smyslností
Staří mistři

Vltava

Další díl z cyklu Staří mistři je věnován italskému hudebnímu skladateli Lucu Marenziovi (1553/54−1599), který je čelným představitelem pozdní fáze italského madrigalu. Marenziově hudbě se obdivovala celá Evropa a jeho dílo se dočkalo ohlasu i v českých zemích. Pořad, jehož autorem je Jan Baťa, přibližuje skladatelovu životní dráhu, jejíž jednotlivé fáze doprovází vybrané ukázky z Marenziovy světské i duchovní tvorby.
Jan Baťa

Více z pořadu