Víkendová příloha

Mýtus Lomikar. Schopný ekonom v době selských bouří

Víkendová příloha

Mýtus Lomikar. Schopný ekonom v době selských bouří
Krajina Chodska

Vltava

Svobodný pán Volf Maxmilián Lamingen, na Chodsku zvaný Lomikar, byl určitě schopným a pragmatickým ekonomem. Na svém panství vybudoval několik hamrů, v Nemanicích skelnou huť, v Peci pod Čerchovem železárnu, ve Kdyni manufakturu pro výrobu mlynářských plátýnek a punčoch.
Tamara Salcmanová

Ostatní také poslouchají