Víkendová příloha

Smyslnost mezi nebem a zemí. Bartholomaeus Spranger: Zmrtvýchvstalý Kristus - Epitaf pražského zlatníka Mikuláše Müllera, 1592/1593 (3/10)

Víkendová příloha

Smyslnost mezi nebem a zemí. Bartholomaeus Spranger: Zmrtvýchvstalý Kristus - Epitaf pražského zlatníka Mikuláše Müllera, 1592/1593 (3/10)
Bartholomaeus Spranger: Zmrtvýchvstalý Kristus

Vltava

Již Sprangerovy současníci považovali Zmrtvýchvstalého Krista za mistrně zhotovené dílo. Brilantně znázorněný Vykupitel ve spirální póze zvané figura serpentinata ‒ ve zkrouceném hadím tvaru ‒ ukazuje fyzickou sílu, napětí a zároveň lehkost i uvolněnost v manýristickém duchu.
Jiří Kamen

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají