Kdo postaví více kostelů? O sakrálních stavbách z počátku 20. století

Německý expresionismus, kostel Míru a svobody Vaňov u Ústí nad Labem

Málokdy bylo v tak krátkém období vystavěno tak velké množství sakrálních staveb jako během prvních deseti let 20. století v severních Čechách. Různost církví a jejich vzájemné soupeření dalo právě v této oblasti vzniknout nejen úžasnému množství sakrálních staveb, ale také přálo jejich architektonické rozmanitosti.

Mohly by vás zajímat i tyto pořady